Soodustingimused

Abivahendeid on võimalik soetada riikliku soodustusega. Vastavalt tootele toimub hüvitamine kas Sotsiaalkindlustusameti või Tervisekassa kaudu.

Tervisekassa soodustuse alla kuuluvad ortoosid, uriinikotid ja kateetrid.
Sotisaalkindlustusamet hüvitab muid abivahendeid nagu näiteks liikumis-, laste- ja olemeabivahendeid, põetus- ja hooldusvahendeid ning uriinipidamatustooteid.

Sotsiaalkindlustusameti soodustusega on võimalik abivahendeid osta ja laenutada:

– puudega lastel (kuni 18a);
– lastel (kuni 18a) eriarsti tõendi alusel;
– 16-17-aastastel isikutel, kellel on tuvastatud osaline või puuduv töövõime;
– puudega või alates 40% töövõimetusega tööealistel isikutel;
– osalise/puuduva töövõimega tööealistel isikutel;
– kuni 26-aastastel õppivatel puudega või osalise/puuduva töövõimega tööealistel isikutel;
– vanaduspensionäridel.

Soodustuse saamiseks:


1. KÜSI ARSTITÕEND ABIVAHENDI VAJADUSE KOHTA

Arstitõendil peab olema selgelt välja toodud, missugust abivahendit inimene vajab.
Arstitõendi väljastab sõltuvalt abivahendi tüübist kas perearst, eriarst, vastava täiendkoolituse läbinud õde või ämmaemand, rehabilitatsioonimeeskond, füsio- või tegevusterapeut.
(NB! Vanaduspensioniealine isik ei pea võtma tõendit uriinipidamatuse toodete kohta, vajalik on vaid isikut tõendav dokument)


2. TULE ITAKI KAUPLUSESSE

Abivahendi ostmiseks või laenutamiseks soodustusega võta kaasa:
1. isikut tõendav dokument
2. kehtiv arstitõend või rehabilitatsiooniplaan


3. KÜLASTA VEEBIPOODI

Ainus e-pood Eestis, kus saab soetada tooteid sotsiaalkindlustusameti soodustusega!
Selleks tuleb soodustuse õigusega isikul teha kasutajakonto ITAKi veebipoes. Seejärel siseneda end identifitseerides (ID-kaardi, Mobiili-ID või SMART-ID kaudu) ja vajadusel lisada ka digitaalselt arstitõend abivahendi vajaduse kohta.

Õpetust näed klikates (ostukäru) ikoonil või vajutades järgnevale lingile: Soodustuse lisamine ITAK e-poes.


ISIKLIKUD IGAKUISED SOODUSKOGUSED

Igakuiseid isiklikke sooduskoguseid saate jälgida Sotsiaalkindlustusameti kodulehelt:


Iseteenindus

Tervisekassa soodustusega on võimalik abivahendeid osta ja laenutada:

Kindlustatud isikul 6 kuu jooksul pärast traumat või operatsiooni. Samuti on võimalik saada soodustust haigusloos fikseeritud vastava diagnoosiga patsientidel.
Tervisekassa soodustusega saab meilt osta: tallatugesid, ortoose, kateetreid, uriinikotte, uriinikogujaid ning nende riputus- ja kinnitusvahendeid.

Soodustuse saamiseks:


1. KÜSI ARSTILT DIGIRETSEPT

Vajalik meditsiiniseadme digiretsept, mille väljastab perearst või raviarst!


2. TULE ITAKI KAUPLUSESSE

Abivahendi ostmiseks või laenutamiseks soodustusega võta kaasa isikut tõendav dokument. Haigekassa hüvitab 90% kehtestatud piirhinnast.
Soodustus kehtib vaid nendele toodetele, mis on Haigekassa meditsiiniseadmete loetelus.


Korduma kippuvad küsimused


 • ISO-KOODID
 • ARSTITÕEND
 • ERIOTSUSED
 • JÄRJEKORD
Mis on ISO-kood?

Eestis on abivahendite riikliku kompenseerimise süsteemis abivahendid jaotatud funktsioonide kaupa gruppidesse. Igal abivahendi grupil on oma ISO-kood ning kindlad soodustingimused. Vaata kõiki ISO-koode ja soodustingimusi.

Millal on vaja teada abivahendi ISO-koodi?

Vajamineva abivahendi ISO-kood tuleb märkida arstitõendile, mille alusel on seejärel võimalik abivahendit soodustusega osta või laenutada.

Millal on vaja arstitõendit?

Arstitõendit on vaja abivahendite ostmiseks ja laenutamiseks riigipoolse soodustusega. Abivahendikeskusesse pöördudes tuleb arstitõend kaasa võtta.

Kes väljastab arstitõendi?

Arstitõendi väljastab sõltuvalt abivahendi tüübist kas perearst, eriarst, vastava täiendkoolituse läbinud õde või ämmaemand, rehabilitatsioonimeeskond, füsio- või tegevusterapeut.

Mis peab arstitõendil kirjas olema?

Tõendil peab olema võimalikult täpselt ja üheselt arusaadavalt kirjas, millist abivahendit inimene vajab. See peab olema kirjas kas ISO-koodi täpsusega ja/või täpse sõnalise kirjeldusena.

Teatud juhtudel on võimalik abivahendite soodustingimustes teha erandeid, taotledes erimenetlust Sotsiaalkindlustusametist.

Millistel juhtudel saab taotleda erimenetlust?

Erimenetluse käigus tegeletakse juhtudega, mil inimene taotleb:

 • omaosaluse vähendamist, kuna tema majanduslikust olukorrast tulenevalt on raske omaosalust tasuda;
 • uut abivahendit enne talle hüvitatud sama abivahendi kasutusaja lõppu, kui abivahend on sobimatu tervislikel või temast mitteolenevatel põhjustel;
 • abivahendit, mis puudub riigi poolt osaliselt hüvitatavate abivahendite loetelus (lisada tuleb kaks võrdsetel alustel hinnapakkumist);
 • abivahendit, mille puhul on abivahendite loetelus piirhinna juurde märgitud „eritaotlus“ (lisada tuleb kaks võrdsetel alustel hinnapakkumist);
 • abivahendi kasutusaja pikendamist, kui abivahendi vajadus on muutunud;
 • erimenetlust mõnel muul juhul.
Kuidas taotleda erimenetlust?

Sotsiaalkindlustusametile tuleb esitada:

 • erimenetluse taotlus
 • arstitõend või rehabilitatsiooniplaani esileht koos isikuandmetega
 • leht, kus on välja toodud abivahendi nimetus või kirjeldus

Erimenetluse taotlust on võimalik esitada posti või e-posti teel ning Sotsiaalkindlustusameti klienditeeninduses.

Taotlus vaadetakse läbi maksimaalselt 30 päevaga, kaasates vajadusel Sotsiaalkindlustusameti eksperte. Erimenetluse otsus saadetakse taotlejale posti teel, mille alusel on võimalik abivahend endale soetada.

Abivahendikeskusse pöördudes võta kaasa:

 • erimenetluse otsus
 • arstitõend või rehabilitatsiooniplaan
 • isikut tõendav dokument

Kui konkreetse abivahendi eelarvest on raha lõppenud (ISO-kood suletud), on võimalik ennast meie juures suulise sooviavalduse alusel järjekorda panna. Tegemist on üldjärjekorraga: abivahendi taotlemiseks piisab, kui lisad end järjekorda ühes ettevõttes.

Sinu korra saabumisel saadab Sotsiaalkindlustusamet postiga vastava teate, misjärel tuleb 60 päeva jooksul pöörduda endale sobiva abivahendit pakkuva ettevõtte poole ning võtta kaasa:

 • saabunud järjekorra teade
 • isikut tõendav dokument
 • arstitõend või rehabilitatsiooniplaan

Abivahend väljastatakse vaid järjekorra teate ettenäitamisel.


Lisainfo

Ülle Poljakova
klienditeenindusjuht
5665 8485 / ulle@itak.ee

 


ITAK OÜ

Anna meile tagasisidet

JÄLGI MEID SOTSIAALMEEDIAS

© 2024 ITAK OÜ KÕIK ÕIGUSED KAITSTUD