Soodustingimused

Riigipoolse soodustusega on võimalik abivahendeid osta ja laenutada:

puudega lastel (kuni 18a);
lastel (kuni 18a) eriarsti tõendi alusel;
16-17-aastastel isikutel, kellel on tuvastatud osaline või puuduv töövõime;
puudega või alates 40% töövõimetusega tööealistel isikutel;
osalise/puuduva töövõimega tööealistel isikutel;
kuni 26-aastastel õppivatel puudega või osalise/puuduva töövõimega tööealistel isikutel;
vanaduspensionäridel.


Soodustuse saamiseks:


1. KÜSI ARSTITÕEND ABIVAHENDI VAJADUSE KOHTA

Arstitõendil peab olema selgelt välja toodud, missugust abivahendit inimene vajab.
Arstitõendi väljastab sõltuvalt abivahendi tüübist kas perearst, eriarst, vastava täiendkoolituse läbinud õde või ämmaemand, rehabilitatsioonimeeskond, füsio- või tegevusterapeut.
(NB! Vanaduspensioniealine isik ei pea võtma tõendit uriinipidamatuse toodete kohta, vajalik on vaid isikut tõendav dokument)


2. TULE ITAKI KAUPLUSESSE

Abivahendi ostmiseks või laenutamiseks soodustusega võta kaasa:
1. isikut tõendav dokument
2. kehtiv arstitõend või rehabilitatsiooniplaan


ISIKLIKUD IGAKUISED SOODUSKOGUSED

Igakuiseid isiklikke sooduskoguseid saate jälgida Sotsiaalkindlustusameti kodulehelt:


Iseteenindus

Korduma kippuvad küsimused


 • ISO-KOODID
 • ARSTITÕEND
 • ERIOTSUSED
 • JÄRJEKORD
Mis on ISO-kood?

Eestis on abivahendite riikliku kompenseerimise süsteemis abivahendid jaotatud funktsioonide kaupa gruppidesse. Igal abivahendi grupil on oma ISO-kood ning kindlad soodustingimused. Vaata kõiki ISO-koode ja soodustingimusi.

Millal on vaja teada abivahendi ISO-koodi?

Vajamineva abivahendi ISO-kood tuleb märkida arstitõendile, mille alusel on seejärel võimalik abivahendit soodustusega osta või laenutada.

Millal on vaja arstitõendit?

Arstitõendit on vaja abivahendite ostmiseks ja laenutamiseks riigipoolse soodustusega. Abivahendikeskusesse pöördudes tuleb arstitõend kaasa võtta.

Kes väljastab arstitõendi?

Arstitõendi väljastab sõltuvalt abivahendi tüübist kas perearst, eriarst, vastava täiendkoolituse läbinud õde või ämmaemand, rehabilitatsioonimeeskond, füsio- või tegevusterapeut.

Mis peab arstitõendil kirjas olema?

Tõendil peab olema võimalikult täpselt ja üheselt arusaadavalt kirjas, millist abivahendit inimene vajab. See peab olema kirjas kas ISO-koodi täpsusega ja/või täpse sõnalise kirjeldusena.

Teatud juhtudel on võimalik abivahendite soodustingimustes teha erandeid, taotledes erimenetlust Sotsiaalkindlustusametist.

Millistel juhtudel saab taotleda erimenetlust?

Erimenetluse käigus tegeletakse juhtudega, mil inimene taotleb:

 • omaosaluse vähendamist, kuna tema majanduslikust olukorrast tulenevalt on raske omaosalust tasuda;
 • uut abivahendit enne talle hüvitatud sama abivahendi kasutusaja lõppu, kui abivahend on sobimatu tervislikel või temast mitteolenevatel põhjustel;
 • abivahendit, mis puudub riigi poolt osaliselt hüvitatavate abivahendite loetelus (lisada tuleb kaks võrdsetel alustel hinnapakkumist);
 • abivahendit, mille puhul on abivahendite loetelus piirhinna juurde märgitud „eritaotlus“ (lisada tuleb kaks võrdsetel alustel hinnapakkumist);
 • abivahendi kasutusaja pikendamist, kui abivahendi vajadus on muutunud;
 • erimenetlust mõnel muul juhul.
Kuidas taotleda erimenetlust?

Sotsiaalkindlustusametile tuleb esitada:

 • erimenetluse taotlus
 • arstitõend või rehabilitatsiooniplaani esileht koos isikuandmetega
 • leht, kus on välja toodud abivahendi nimetus või kirjeldus

Erimenetluse taotlust on võimalik esitada posti või e-posti teel ning Sotsiaalkindlustusameti klienditeeninduses.

Taotlus vaadetakse läbi maksimaalselt 30 päevaga, kaasates vajadusel Sotsiaalkindlustusameti eksperte. Erimenetluse otsus saadetakse taotlejale posti teel, mille alusel on võimalik abivahend endale soetada.

Abivahendikeskusse pöördudes võta kaasa:

 • erimenetluse otsus
 • arstitõend või rehabilitatsiooniplaan
 • isikut tõendav dokument

Kui konkreetse abivahendi eelarvest on raha lõppenud (ISO-kood suletud), on võimalik ennast meie juures suulise sooviavalduse alusel järjekorda panna. Tegemist on üldjärjekorraga: abivahendi taotlemiseks piisab, kui lisad end järjekorda ühes ettevõttes.

Sinu korra saabumisel saadab Sotsiaalkindlustusamet postiga vastava teate, misjärel tuleb 60 päeva jooksul pöörduda endale sobiva abivahendit pakkuva ettevõtte poole ning võtta kaasa:

 • saabunud järjekorra teade
 • isikut tõendav dokument
 • arstitõend või rehabilitatsiooniplaan

Abivahend väljastatakse vaid järjekorra teate ettenäitamisel.


Lisainfo

Ülle Poljakova
klienditeenindusjuht
58 660 439 / ulle@itak.ee

 


OÜ ITAK

Ringtee 1, 50105 Tartu
Reg nr.: 10240389
a/a: EE072200221005106296 Swedbank

KMK nr.: EE100660638

JÄLGI MEID FACEBOOKIS

Facebook Pagelike Widget

© 2020 ITAK OÜ KÕIK ÕIGUSED KAITSTUD