TÖÖEALISE ISIKU TÖÖKOHA KOHANDAMINE

Kasulik info puude või vähenenud töövõimega tööealistele isikutele töökoha kohandamise ja abivahendite teenuste kohta.

Töökoha kohandusi ja tööülesannete täitmiseks vajalikke abivahendeid on võimalik taotleda Eesti Töötukassa kaudu.

Kui töötajal on pikaajalise haiguse või puude tõttu keeruline töökohale pääseda, seal ringi liikuda ja tööülesandeid täita, aitab Töötukassa tööandjal töökeskkonda või -vahendeid kohandada. Töökoha kohandamine on näiteks kaldtee ehitamine hoone sissepääsule, trepitõstuki või lifti paigaldamine, uste avamise-sulgemise automatiseerimine, ukseavade laiendamine jms. Töötukassa aitab välja mõelda, kuidas töökeskkonda vähenenud töövõimega inimesele sobivaks muuta ning hüvitab kuni 100% kohanduse mõistlikust kulust.

Töötukassa annab ka tööalaseid abivahendeid juhul, kui töötaja ei saa oma terviseseisundi tõttu kasutada töö tegemiseks tavalisi töövahendeid.

Töökoha kohandamiseks või tööalase abivahendi saamiseks võtke ühendust Teile sobiva töötukassa esindusega ja leppige kokku kohtumine juhtumikorraldajaga.

Kontaktid leiate siit:

Lisainfot ja näiteid teenuste kohta leiate siit:


logo

ITAK OÜ

Anna meile tagasisidet

JÄLGI MEID SOTSIAALMEEDIAS

© 2024 ITAK OÜ KÕIK ÕIGUSED KAITSTUD