Abivahend riikliku soodustusega

01.03.2021
01.03_Abivahendid-riikliku-soodustusega-01.jpg

Abivahend aitab säilitada erivajadusega ja puudega inimeste (sh laste) võimet hakkama saada igapäevaelu tegevustega ja ennetada tekkinud kahjustuse süvenemist. Abivahenditeks võivad olla näiteks mähkmed, kargud, rulaatorid ja ratastoolid, poti- ja dušitoolid jne.

Abivahendi ostu või rentimist toetab riik, kui on olemas:
füsioterapeudi, tegevusterapeudi, arsti ja õe ning ämmaemanda tõend, kus on konkreetse abivahendi vajadus välja toodud. Samuti võib abivahendi vajadus olla välja toodud rehabilitatsiooniplaanis. Vajaliku abivahendi soetamiseks või rentimiseks tuleb seejärel pöörduda ITAKi kauplustesse ning soodustuse saamiseks tuleb esitada tõend ja isikut tõendav dokument.

Riigi soodustus kehtib:

  • kuni 18-aastastele erivajadusega lastele, (puudeta lapsele ainult eriarsti tõendi alusel);
  • alates 16. eluaastast inimestele, kellel on tuvastatud osaline töövõime, töövõime puudumine või töövõime kaotus vähemalt 40 %;
  • 18-aastastele ja vanematele puudega inimestele;
  • vanaduspensioniealistele.

Mõnikord vajavad inimesed tulenevalt tervislikust või majanduslikust olukorrast erilahendusi. Taotlus erisuse saamiseks tuleb esitada sotsiaalkindlustusametile enne abivahendi soetamist. Erisust saab taotleda juhtudel, kui on vaja:

  • abivahendit, mille maksumus ületab ette nähtud piirhinna (soovitakse piirhinna suurendamist) või abivahendit, millele ei ole kehtestatud hinda*;
  • rohkem abivahendeid, kui on riigi soodustusega lubatud;
  • abivahendit, mis puudub abivahendite loetelus*;
  • kasutusel oleva abivahendi asemele uut abivahendit enne olemasoleva kasutusaja lõppu, (juhul kui olemasolev abivahend on soetatud riigi soodustusega);
  • abivahendi eest tasumisel omaosaluse vähendamist (lisada juurde selgitused ja põhjendused);
  • muud põhjendatud erisust (sh üüritava abivahendi väljaost* jm).

Taotlusele tuleb lisada koopia abivahendi tõendist. Kui abivahendi vajadus on kirjas rehabilitatsiooniplaanis, siis abivahendi tõendit lisada ei ole vaja. 18-26aastane välismaal õppija peab esitama ka koolitõendi koopia.
* märgitud juhtudel tuleb lisada kaks hinnapakkumust, mis vastavad inimese vajadustele ja on sarnase funktsionaalsusega. Hinnapakkumused peavad olema koostatud erinevate abivahendi ettevõtete poolt.

Lisainfot leiab sotsiaalkindlustusameti kodulehelt.

ITAK OÜ

Anna meile tagasisidet

JÄLGI MEID SOTSIAALMEEDIAS

© 2024 ITAK OÜ KÕIK ÕIGUSED KAITSTUD